Digitalna arhitektura d.o.o.

za arhitekturu i urbanizam

Vizualizacije

Računalne 3D simulacije

Projektiranje i planiranje

malog i velikog formata projekta

Idejni, glavni i izvedbeni projekti

od ideje i vizualizacije do realizacije

Software i hardware u arhitekturi

pomoć pri implementaciji BIM-a

3d modeliranje

iz vaših papirnatih ili digitalnih podloga

Projekti

O nama

Profil tvrtke Digitalna arhitektura d.o.o.

Digitalna arhitektura d.o.o. Šibenik je tvrtka koja se bavi projektiranjem. Nudimo projektiranje građevina prema važečim zakonima i pravilnicima.

Izrađujemo:

Idejni projekt - izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom i po potrebi prethodno izrađenim idejnim rješenjima.

Glavni projekt - je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Izvedbeni projekt - razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. On mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Sastavni dio izvedbenog projekta je i troškovnik radova.

BIM - izrađujemo i BIM modele postojećih građevina.

Nudimo Vam i izradu vizualizacije građevine pomoću kojih stječete bolji dojam prostornosti i materijala koji će biti ugrađeni u Vaš projekt. Vizualizacije možemo isporučiti i kao BIMx model (https://bimx.archicad.com/en/). 

Građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema Zakonu razvrstavaju u pet skupina:

1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja

2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti

3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

 

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve:

  1. mehanička otpornost i stabilnost
  2. sigurnost u slučaju požara
  3. higijena, zdravlje i okoliš
  4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
  5. zaštita od buke
  6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
  7. održiva uporaba prirodnih izvora.

Kontakt

Digitalna arhitektura d.o.o. - za arhitekturu i urbanizam

Bože Peričića 26 - 22000 Šibenik - Hrvatska
PDV ID BR./OIB: 15348511821
MBS: 110041967

tel.: +385 (0) 22 410304
info@digitalna-arhitektura.hr
digitalna.arhitektura@yahoo.com

Žiro račun: OTP BANKA d.d.
IBAN: HR4424070001100397331
BIC: OTPVHR2X